РУС БЕЛ ENG

Расписание занятий

на 1 полугодие

 

 

V  клас

VI  клас

VII  клас

панядзелак

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

фіз. культура і зд.

матэматыка

гісторыя

ням. мова

белар. мова

факультатыў

руская мова

гісторыя с.

белар. літар.

фіз. культура і зд.

матэматыка

ГКП

факул-вы

гісторыя с.

нямецк. мова

біялогія

матэматыка

геаграфія

руская літ.

Аўторак

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

асн. бясп.ж.

руская мова

руская літ.

матэматыка

мастацтва

 

ням. мова

матэматыка

гісторыя Бел.

біялогія

інфарматыка

ГЗС

инфарматыка

фіз. культура і зд.

матэматыка

руская мова

белар. мова

мастацтва

серада

0.

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

 

прац. навучанне

нямецк. мова

матэмат.

белар. мова

руская мова

белар. літарат.

 

 

белар. мова

руская літаратура

руская мова

матэматыка

ням. мова

геаграфія

 

 

фізіка

матэматыка

прац. навучанне

прац. навучанне

белар.  мова

нямецк. мова

ГКП

чацвер

1.

2.

3.

4.

5.

6.

матэматыка

фіз. культура і зд.

бел. літар.

руская мова

руская літарат.

ГКП

прац. навучанне

прац. навучанне

матэматыка

белар. мова

фіз. культура і зд.

белар. літаратура

гісторыя Бел.

руская  літар.

нямецк. мова

матэматыка

белар. літар.

ГЗС

пятніца

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

гісторыя сусв.

матэматыка

чалавек і свет

белар. мова

ням. мова

ГЗС

 

 

руская літаратура

руская мова

беларуская мова

нямецк. мова

матэматыка

мастацтва

 

матэм. (ф)

матэматыка

фіз. культура і зд.

руская мова

хімія

фізіка

біялогія

факультатыў

субота

1.

2.

3.

4.

Выхаваўчае мерапрыемства (гадзіна класнага кіраўніка)

Работа гуртка, бібліятэкі

 

 

 

Інфармацыйная гадзіна: панядзелак  08.30 - 08.50

 

 

 

Інтэграваны

VIII  клас

Інтэграваны

IX  клас

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

белар.літар.

руская літ.

матэматыка

гісторыя с.

ням. мова

геаграфія

ГЗС

белар. мова

литерат. чтение

матэматыка

гісторыя Бел.

 

геаграфія

разв. пазн. дз.

ням. мова

матэмат.

руск. літ.

хімія

руская мова

ГЗС

руская м. (ф)

літар. чытан

матэм.

литерат.чтен.

 

руская мова

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

хімія

белар. літар.

белар. мова

матэмат.

фіз.культ і зд.

ГКП

СБА

літар. чытанне

белар. мова

матэматыка

 

ГКП

 

фіз. к. і зд.

фізіка

матэматыка

белар. мова

ням. мова

геаграфія

ГКП

 

біялогія

матэматыка

белар. мова

 

геаграфія

ГКП

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

руская мова

прац. навуч.

фізіка

ням. мова

гісторыя Бел.

матэматыка

фінансы (ф)

 

руская мова

прац. навуч.

прац. навуч.

прац.навуч.

гісторыя Бел.

 

фінансы (ф)

фізра сп/пр.ф

гісторыя Бел.

фізіка

хімія

руск. мова

матэматыка

руск. літ.

ГКП

 

гісторыя Бел.

прац. навуч.

прац. навуч.

прац. навуч.

матэмат.

прац. навуч.

ГКП

1.

2.

3.

4.

5.

6.

біялогія

хімія

фіз. кул. і зд.

матэматыка

геаграфія

ням. мова

біялогія

белар. мова

прац. навуч.

прац. навуч.

геаграфія

прац. навуч.

белар. мова

белар. літар.

прац. навуч.

ням. мова

грамадазн.

геаграфія

белар. мова

белар. літар.

прац. навуч.

 

прац. навуч.

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

белар. літар.

фізіка

інфарматыка

мастацтва

руская мова

матэматыка

біялогія

 

літар. чытанне

СБА

элем. камп. гр.

 

руская мова

матэматыка

біялогія

ф-ра сп./Вав ф.

гісторыя сусв.

матэмат.

фіз. к. і зд.

фізіка

біялогія

інфарм.

мастацтва

 

гісторыя Бел.

матэмат.

 

СБА

біялогія

эл. камп. гр.

разв. пазн. дз.

1.

2.

3.

4.

Выхаваўчае мерапрыемства            матэм. (ф)

(гадзіна класнага кіраўніка)  

Работа гуртка, бібліятэкі

 

 

 Класная гадзіна: чацвер  І –ІV класы - 5 урок,  V – ІХ  класы - 7 урок

 

 

 

 Інтэграваны

 І клас

ІІ клас

 

ІІІ  клас

ІV клас

панядзелак

1.

2.

3.

4.

5.

6.

літар. чытан.

фіз. к-ра і зд.

беларус. мова

прац. навуч.

факульт.

 

літар. чытан.

фіз. к-ра і зд.

белар. мова

прац. навуч.

матэматыка

літар. чытанне

белар. мова

чал. і свет

фіз. к-ра і зд.

выяўл. маст.

чалавек і свет

белар. мова

ням. мова

літар. чытанне

ГЗС

 

чалавек і свет

матэмат.

фіз. кул-ра і зд.

белар. мова

 

 

аўторак

1.

2.

3.

4.

5.

6.

чалавек і свет

матэматыка

руская мова

выяўл. м-ва

факульт.

 

чалавек і свет

матэматыка

руская мова

выяўл. м-ва

 

літар. чытанне

белар. мова

матэматыка

музыка

факультат.

 

литер. чтение

матэматыка

руская мова

нямецк. мова

прац. навучанне

факульт.

музыка

матэматыка

ням. мова

беларус. мова

белар. літар.

серада

1.

2.

3.

4.

5.

6.

фіз. к-ра і зд.

матэматыка

беларус. мова

літар. чыт.

 

 

фіз. к-ра і зд.

матэматыка

беларус. мова

літар. чыт.

чалавек і свет

литерат. чтение

руская мова

матэматыка

АБЖ

фіз. к-ра і зд.

літар. чытанне

матэматыка

белар. мова

фіз. кул-ра і зд.

АБЖ

факульт.

руская літар.

матэмат.

ням. мова

руская мова

АБЖ

ГЗС

чацвер

1.

2.

3.

4.

5.

6.

выяўл. м-ва

матэматыка

белар. мова

факульт.

выяўл. м-ва

матэматыка

белар. мова

факультат.

 

разв. пазн. дз.

литерат. чтение

матэматыка

руская мова

ГЗС

 

 

литер. чтение

матэматыка

руская мова

выяўл. маст.

 

 

руская літар.

руская мова

матэматыка

прац. навучанне

 

факульт.

пятніца

1.

2.

3.

4.

5.

 

літар. чытан.

матэматыка

музыка

ГЗС

літар. чытан.

матэматыка

музыка

ГЗС

прац. навучанне

матэматыка

беларуская мова

факультат.

фіз. кул-ра і зд.

нямецк. мова

матэматыка

белар. мова

музыка

белар. літар.

белар. мова

нямецкая мова

выяўл. м-ва

фіз.кул-ра і зд.

субота

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

гадзіна класнага кіраўніка

агульнашкольныя мерапрыемствы

час бібліятэкара

 

 

свернуть